חברת רינקם בע"מ מתחייבת לעמוד בסטנדרטים שנקבעו על ידי השותפות העסקית האחראית (RBA).

השותפות העסקית האחראית קובעת סטנדרטים כדי להבטיח שתנאי העבודה בשרשרת האספקה של תעשיית האלקטרוניקה יהיו בטוחים, שמתייחסים לעובדים בכבוד ובאופן נאות וכי הפעילות העסקית נעשית באופן אחראי לסביבה.

המסמכים הבאים זמינים באופן פומבי, באתר האינטרנט של רינקם, כחלק מתוכנית RBA. הם כוללים את הצהרת ההתחייבות המנהלית של רינקם ל- RBA, מדדי השפעה על הסביבה, המחויבות של רינקם לזכויות אדם, מדדי זכויות אדם, מדיניות העבודה והאתיקה של רינקם ומדדים הקשורים לשיטות העבודה של רינקם.

ניתן למצוא מידע נוסף על השותפות העסקית האחראית (RBA) במקומות הבאים: